Kinugawa Onsen ryokan information search site Kinugawa Onsen Ryokan Association

Stay List of ryokans in Kinugawa Onsen

Kinugawa Onsen Map Hotel Sunshine Kinugawa Kinugawa Fudotaki Hotel Harvest Kinugawa Hoshino Resorts Kai Kinugawa Kinugawa Park Hotels Kinugawa Kanko Hotel Kinugawa Hotel Mikazuki Kinugawa Kanaya Hotel Hotel Shirakawa Yunokura Kinugawa plaza Hotel Asaya Hotel Kinugawa Kokusai Hotel Kinugawa Onsen Hotel Isshinkan Kinugawa Onsen Sanraku Hotel Kinugawa Gyoen Seijyaku to Magokoro no Yado Nanaeyae Yurara Marukyo Hotel Kinu Kinugawa Grand Hotel  Yume no Toki Keiryu no Yado Ryokusui Wakatake no Syou Hana no Yado Matsuya Hotel Tsuganoki Kinugawa Onsen Hotel New Ohruri

List of ryokans in Kinugawa Onsen

Asaya Hotel
Asaya Hotel
TEL+81-288-77-1111
address813 Kinugawa Onsen, Nikko-shi, Tochigi
See here for ryokan details
Kinugawa plaza Hotel
Kinugawa plaza Hotel
TEL+81-288-76-1031
address530 Taki, Kinugawa Onsen, Nikko-shi, Tochigi
Kinugawa Onsen Hotel
Kinugawa Onsen Hotel
TEL+81-288-77-0025
address545 Taki, Kinugawa Onsen, Nikko-shi, Tochigi
See here for ryokan details
Kinugawa Kokusai Hotel
Kinugawa Kokusai Hotel
TEL+81-288-77-0019
address540 Taki, Kinugawa Onsen, Nikko-shi, Tochigi
Kinugawa Onsen Sanraku
Kinugawa Onsen Sanraku
TEL+81-288-76-2211
address1060 Ohara, Kinugawa Onsen, Nikko-shi, Tochigi
See here for ryokan details
Kinugawa Fudotaki
Kinugawa Fudotaki
TEL+81-288-76-2008
address656-1 Ohara, Kinugawa Onsen, Nikko-shi, Tochigi
See here for ryokan details
Kinugawa Hotel Mikazuki
Kinugawa Hotel Mikazuki
TEL+81-288-77-2611
address1400 Ohara, Kinugawa Onsen, Nikko-shi, Tochigi
Kinugawa Kanaya Hotel
Kinugawa Kanaya Hotel
TEL+81-288-76-0001
address1394 Ohara, Kinugawa Onsen, Nikko-shi, Tochigi
See here for ryokan details
Kinugawa Grand Hotel  Yume no Toki
Kinugawa Grand Hotel Yume no Toki
TEL+81-288-77-1313
address1021 Ohara, Kinugawa Onsen, Nikko-shi, Tochigi
See here for ryokan details
Kinugawa Kanko Hotel
Kinugawa Kanko Hotel
TEL+81-288-77-1101
address359-2 Taki, Kinugawa Onsen, Nikko-shi, Tochigi
See here for ryokan details
Kinugawa Park Hotels
Kinugawa Park Hotels
TEL+81-288-77-1289
address1409 Ohara, Kinugawa Onsen, Nikko-shi, Tochigi
See here for ryokan details
Keiryu no Yado Ryokusui
Keiryu no Yado Ryokusui
TEL+81-288-77-4001
address861-3 Taki, Kinugawa Onsen, Nikko-shi, Tochigi
Seijyaku to Magokoro no Yado Nanaeyae
Seijyaku to Magokoro no Yado Nanaeyae
TEL+81-288-77-2222
address1060 Ohara, Kinugawa Onsen, Nikko-shi, Tochigi
See here for ryokan details
Yurara Marukyo
Yurara Marukyo
TEL+81-288-76-0050
address1388-3 Ohara, Kinugawa Onsen, Nikko-shi, Tochigi
See here for ryokan details
Hana no Yado Matsuya
Hana no Yado Matsuya
TEL+81-288-77-1221
address19 Fujiwara, Kinugawa Onsen, Nikko-shi, Tochigi
Hotel Kinu
Hotel Kinu
TEL+81-288-77-0318
address1060 Ohara, Fujiwara-cho, Shioya-gun, Tochigi
Hotel Kinugawa Gyoen
Hotel Kinugawa Gyoen
TEL+81-288-77-1070
address1-1 Fujiwara, Nikko-shi, Tochigi
See here for ryokan details
Hotel Harvest Kinugawa
Hotel Harvest Kinugawa
TEL+81-288-76-0100
address1060 Ohara, Kinugawa Onsen, Nikko-shi, Tochigi
See here for ryokan details
Hotel Sunshine Kinugawa
Hotel Sunshine Kinugawa
TEL+81-288-77-2727
address1437-1 Ohara, Kinugawa Onsen, Nikko-shi, Tochigi
Hotel Shirakawa Yunokura
Hotel Shirakawa Yunokura
TEL+81-288-76-0020
address483 Taki, Kinugawa Onsen, Nikko-shi, Tochigi
Hoshino Resorts Kai Kinugawa
Hoshino Resorts Kai Kinugawa
TEL+81-50-3786-0099
address308 Taki, Kinugawa Onsen, Nikko-shi, Tochigi
See here for ryokan details
Isshinkan
Isshinkan
TEL+81-288-77-0008
address542-3 Taki, Kinugawa Onsen, Nikko-shi, Tochigi
See here for ryokan details
Yusuikiko Hotel Otaki
Yusuikiko Hotel Otaki
TEL+81-288-77-3355
address155-1 Taki, Kinugawa Onsen, Nikko-shi, Tochigi
Wakatake no Syou
Wakatake no Syou
TEL+81-288-76-3000
address136 Fujiwara, Kinugawa Onsen, Nikko-shi, Tochigi
Hotel Tsuganoki
Hotel Tsuganoki
TEL+81-288-77-1289
address1438-1 Ohara, Kinugawa Onsen, Nikko-shi, Tochigi
Kinugawa Keisui
Kinugawa Keisui
TEL+81-288-76-1234
address334-1 Ohara, Kinugawa Onsen, Nikko-shi, Tochigi
Kinugawa Onsen Hotel New Ohruri
Kinugawa Onsen Hotel New Ohruri
TEL+81-288-76-1001
address37 Taki, Kinugawa Onsen, Nikko-shi, Tochigi
See here for ryokan details

* Click the [+] and [-] buttons to zoom in and out the size.